Đang tải dữ liệu ...
- Ngày 25/09/2023

Hỗ trợ trực tuyến

Từ điển

  •  

Statistics

Tin tức chung
Nội dung chương trình đào tạo
19:07 PM 25/09/2023

 

TÓM TẮT NỘI DUNG
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ

A- Sơ lược chương trình nghe giảng bằng tiếng Việt (Giáo viên trong nước)

1.      Là chÆ°Æ¡ng trình há»— trợ đào tạo được áp dụng theo chÆ°Æ¡ng trình tiên tiến quốc tế của trường đối tác quy định, đồng thời kết hợp bổ trợ kiến thức thuá»™c phạm vi má»™t số bá»™ môn lý thuyết ngành, cận ngành cÅ©ng nhÆ° chuyên môn dá»±a theo chÆ°Æ¡ng trình của các trường đại học có uy tín hàng đầu trong nÆ°á»›c và má»™t số trường quốc tế Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng tại Việt Nam.

2.      Tổng chÆ°Æ¡ng trình Diploma gồm 5 học kỳ, má»—i Kỳ được học theo từng Modules môn học (Đào tạo theo tín chỉ ngắn hạn tích lÅ©y Ä‘iểm). Khi hoàn thành đủ Ä‘iểm Modules các môn, người học sẽ Ä‘i kiến tập, thá»±c tập để hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình tốt nghiệp.

3.      Sau khi kết thúc chÆ°Æ¡ng trình Diploma giai Ä‘oạn 1: Người học có thể chuyển tiếp học liên thông má»™t số trường quốc tế khác ở trong nÆ°á»›c hoặc tá»± túc du học nÆ°á»›c ngoài.

4.      Học viên/Sinh viên (HVSV) sẽ được học Ngoại ngữ từ cÆ¡ bản đến nâng cao xuyên suốt cả khóa học vá»›i 1/3 thời lượng chÆ°Æ¡ng trình. Ngoài ra những đối tượng vẫn yếu hoặc chÆ°a học ngoại ngữ sẽ phải bổ trợ kiến thức, tăng cường vào những lá»›p học thêm ban ngày và buổi tối.

5.      Người học được tiếp cận bài giảng bằng 2 hình thức là Nghe giảng trá»±c tiếp trên lá»›p (onClass) hoặc ngồi tại nhà nghe giảng song song (Online) cùng vá»›i HVSV viên Ä‘ang ngồi trên lá»›p mà vẫn có thể Nghe, Chat,  Nhìn... và trao đổi, tranh luận, giÆ¡ tay phát biểu, vấn đáp vá»›i giảng viên....thông qua phần mềm học tập há»™i tụ nhiều tính năng Æ°u việt #.

6.      Phòng học đạt tiêu chuẩn gồm: Vi tính, Máy lạnh, ADSL, Đèn chiếu...

7.      Giảng viên được mời đến từ các trường đại học có uy tín trong nÆ°á»›c, và chú trọng tá»›i giảng viên đã từng Ä‘i học tập và tu nghiệp ở nÆ°á»›c ngoài, có trình Ä‘á»™ sÆ° phạm, có học vấn cao Thạc sÄ©, Tiến sÄ©....cÅ©ng nhÆ° tâm huyết vá»›i nghề vá»›i trò.

B-Phương pháp giảng dạy trong 1 ca học:

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHƯƠNG PHÁP BÀI GIẢNG 1 CA HỌC TRÊN LỚP

5-10 phút đầu

Kiểm tra bài cũ

Tùy thuộc vào từng môn học, bài học mà Giáo viên quyết định:
-Kiểm tra trên giấy đến tất cả
Học viên/Sinh viên
-Kiểm tra Vấn đáp đến bất kỳ
Học viên/Sinh viên
-Giáo viên trả lời hỏi đáp kiến thức bài học cũ từ
 HVSV

45’ tiếp theo

Bài học lý thuyết

- Giảng theo nội dung chương trình đào tạo

5-10’ giữa giờ

Ra chơi – nghỉ giải lao

 

45’ tiếp theo

Bài học thực hành

-Giảng theo nội dung chương trình đào tạo

-Lập theo nhóm , tổ ....đưa ra dẫn chứng và thảo luận theo đề tài
-Lập tình huống Kịch bản thực tập trên giảng đường

-Làm bài tập thực hành ngay trên lớp

-Đối thoại bài học bằng ngôn ngữ tiếng Anh (ở những kỳ cuối)

-Thực hành lý luận, kỹ năng đàm phán và Phản biện theo chủ đề

5-10 phút cuối

Hướng dẫn –Tự nghiên cứu học ngoài giờ (học tại nhà)

-Kiểm tra trình độ tiếp thu ngay sau khi vừa kết thúc bài học

-Hướng dẫn tài liệu tham khảo những giáo trình khác có liên quan
-Định hướng bài học tiếp theo cho học viên nếu cần/có thời gian tham khảo và nghiên cứu trước....trên mạng, sách, thư viện...

*Ghi chú: 
-Tất cả
học viên thuộc VICEFO đều có thể học thêm nghe giảng bài học qua phần mềm Live Online (Paltalk)
-Phụ huynh đều có thể theo dõi chất lượng giáo viên và theo dõi con em mình học tập trên lớp qua Internet


C- Kiến thức sau khi học (Kiến thức chung khối ngành Kinh tế)

 

1.      Đào tạo lượng kiến thức đầy đủ kỹ năng nghiệp vụ về Pháp luật và Kinh doanh;

2.      Nắm được kiến thức đủ rá»™ng để xét Ä‘oán và định hÆ°á»›ng kinh doanh trong xu thế kinh tế nÆ°á»›c ta Ä‘ang há»™i nhập và đã gia nhập WTO;

3.      Hiểu biết kiến thức về luật kinh tế, thÆ°Æ¡ng mại khi giao thÆ°Æ¡ng vá»›i đối tác trong và ngoài nÆ°á»›c;

4.      Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên sâu về má»™t nhánh hoạt Ä‘á»™ng trong phạm vi lÄ©nh vá»±c kinh tế nhÆ° : Quản trị kinh doanh về thÆ°Æ¡ng mại và dịch vụ, Quản trị nguồn nhân lá»±c, Quản trị kế toán , Quản trị Marketing, Quản trị hệ thống ngân hàng v v....NhÆ° vậy nếu học chuyên sâu má»™t trong các môn trên thì khi kết thúc khóa học có thể làm việc được ngay về ngành đó;

5.      Hiểu được kỹ năng sá»­ dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản, gá»­i thÆ° Ä‘iện tá»­, quản lý dữ liệu, truy cập mạng, quảng cáo trên mạng, tiến hành thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tử…

6.      Sá»­ dụng được tiếng Anh - là ngôn ngữ giao dịch quốc tế đạt trình Ä‘á»™ tối thiểu giao dịch được vá»›i các đối tác nÆ°á»›c ngoài, đàm phán và soạn thảo hợp đồng;

7.      Có phÆ°Æ¡ng pháp khoa học, tÆ° duy và áp dụng kiến thức đã học để giải quyết mọi công việc;

8.      Có năng lá»±c thá»±c hành cao cÅ©ng nhÆ° năng Ä‘á»™ng và thích ứng vá»›i môi trường làm việc Ä‘á»™c lập. 

D- Cơ hội việc làm sau khi kết thúc khóa học:

1.      Đáp ứng đủ trình Ä‘á»™ yêu cầu khi nhận công tác má»›i;

2.      Đáp ứng đủ trình Ä‘á»™ phù hợp khi chuyển đổi nghề nghiệp;

3.      Có cÆ¡ há»™i thăng tiến trong cÆ¡ quan đặc biệt là công tác quản lý và kinh doanh;

4.      Thích ứng cho việc tá»± khởi sá»± kinh doanh lập nghiệp;

5.      CÆ¡ há»™i xin việc làm vào nhiều Ä‘Æ¡n vị thuá»™c các thành phần kinh tế (ngoài quốc doanh) nhÆ°: CÆ¡ quan đại diện ngÆ°á»›c ngoài, Tập Ä‘oàn, Công ty có vốn đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp & Công ty Liên doanh,  Khu chế xuất, Khu công nghiệp...

6.      Có cÆ¡ há»™i học chuyển tiếp chuyên sâu chÆ°Æ¡ng trình đào tạo quốc tế để  nâng cao trình Ä‘á»™ nghiệp vụ khi có thời gian vừa học vừa làm.

 

E-Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam sẽ đặt ra các hướng xin việc làm như sau:

I- Đối với nhà trường:

1. Trường sẽ định hướng và tư vấn giới thiệu việc làm sau khi kết thúc khóa học;

2. Ban tÆ° vấn hoạt Ä‘á»™ng phi lợi nhuận đối vá»›i học viên trá»±c thuá»™c VICEFO. Làm nhiệm vụ chuyên khai thác việc làm trên địa bàn ná»™i ngoại thành và các tỉnh lân cận để giá»›i thiệu công việc cho học viên làm thêm ngoài giờ cÅ©ng nhÆ° khi tốt nghiệp có cÆ¡ há»™i xin  làm việc chính thức;

3. Phòng/Ban tư vấn giới thiệu việc làm sẽ không hứa với bất kỳ học viên nào là ra trường được giới thiệu việc làm đạt 100% . Nếu hứa như vậy là không thực tế vì Người học sẽ ỉ lại, không chăm chỉ chuyên cần để tích lũy kiến thức. Nhà tuyển dụng khi phỏng vấn sẽ kiểm tra trình độ mà không đạt yêu cầu thì họ cũng sẽ không nhận vào làm việc;

4. Với tình hình thị trường việc làm hiện nay thì Bằng cấp/Chứng chỉ quốc tế đang được các nhà tuyển dụng (chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh) đánh giá cao và ưu tiên để lựa chọn hồ sơ vào phỏng vấn và làm việc.

       II- Đối vá»›i gia đình:

                    Gia đình cÅ©ng chuẩn bị và định hÆ°á»›ng công việc nếu nhÆ° có sẵn các mối quan hệ.

       III- Đối vá»›i người học:

1. Khi đang tham gia học tập, Người học cũng có thể đi làm thêm để trải nghiệm và tạo mối quan hệ;

2. Khi kết thúc khóa học má»—i người phải chuẩn bị hành trang cho mình nhÆ°: a-Kiến thức chuyên ngành đã học ?. b- Công việc nào phù hợp nhất cho mình ?. c-Bá»™ Hồ sÆ¡ xin việc hoàn chỉnh ?. d-Kỹ năng phỏng vấn ?. e- Ngoại ngữ & Tin học đạt đến trình Ä‘á»™ nào? . g- Địa Ä‘iểm và môi trường làm việc có phù hợp vá»›i mình không ?.  vv....

3. Không đắn đo về tính chất công việc, không ngần ngại với mức lương thử thách ban đầu khi nhận bất cứ một công việc nào đó cho mục đích Khởi nghiệp để lấy kinh nghiệm là chính.

4. Đạo đức nghề nghiệp, phong cách ngoại giao, chuyên môn vững, ý thức pháp luật, hòa nhập môi trường hiện tại v v...sẽ dần tạo cho người học khi ra trường sẽ thành công trong sự nghiệp./.

 

===================o0o=====================

Trang chủ | Giới thiệu | Hỏi đáp | Thư viện | ĐĂNG KÝ HỌC | Liên hệ | ENGLISH