Đang tải dữ liệu ...
- Ngày 07/12/2023

Hỗ trợ trực tuyến

Từ điển

 •  

Statistics

Tin tức chung
Quy định học phí
16:04 PM 07/12/2023
Thí sinh xem học phí nộp kỳ 1 (kỳ đầu nhập học) phía dưới :
*Chú ý:

1-Học phí khi nhập học (450usd  (X) tá»· giá 22.330Ä‘) = 10.048.500Ä‘  .
2-Nếu nhập học đúng lịch sẽ thuộc diện khuyến khích quyết tâm theo học (giảm 2tr) và sẽ còn = 8.048.500đ .
3-Nếu có Phiếu đăng ký học bổng thì học kỳ 1 được giảm tiếp là 1.000.000đ .
    NhÆ° vậy Thí sinh thuá»™c diện 1+2 nói trên sẽ còn lại là: 7.048.500Ä‘
4-TS nhập học không đúng lịch Học phí sẽ mất quyền chính sách nói trên.
5-Các khoản học phí và phụ phí xin mời thí sinh xem tham khảo chi tiết thống kê dưới đây:

 QUY ĐỊNH THU HỌC PHÍ

     CHƯƠNG TRÃŒNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ

 

Điều 1 : Phạm vi và Đối tượng :

 1. Văn bản này quy định về tổ chức và quản lý việc thu học phí của người học ;
 2. Áp dụng thu đối với học viên/sinh viên đăng ký chính thức tại Vicefo College.,jsc ;

 

Điều 2 : Quy định chung:

 1. Học phí được quy định thu khi chính thức nhập học và được ná»™p theo từng đầu kỳ học ;
 2. Nộp học phí thống nhất bằng tiền đồng (VNĐ). Không áp dụng thu bằng ngoại tệ ;
 3. Trong trường hợp, trường đối tác có ‘’ủy nhiệm thu chi’’ mà ghi các khoản phí bằng ngoại tệ thì nhà trường áp dụng (thu chi hộ) bằng tiền đồng (VNĐ), và được quy đổi tỷ giá vào thời điểm phát ‘’Thông báo thu học phí ’’ dựa theo tỷ giá niêm yết của Ngân hàng VietcomBank;
 4. Trường hợp quá hạn ngày nộp học phí, thì Người học viết ĐƠN XIN NỘP CHẬM HỌC PHÍ (viết tay) có ghi rõ định hẹn ngày nộp chậm. Đơn này sẽ được nhà trường gửi báo về gia đình biết ;
 5. Việc áp dụng tăng học phí quá mức tối đa chỉ khi tình hình kinh tế lạm phát liên tục, giá cả leo thang cũng như tỷ lệ quân số theo học ngày càng giảm nhiều...Thì nhà trường sẽ cân đối lại thu chi và thông báo chi tiết gửi đến từng người học và phụ huynh ;
 6. Nhà trường. Phòng. Ban. Khoa. Trung tâm. Cán sự lớp. Giáo viên. Cán bộ hay cá nhân khác...trực thuộc sẽ không được tự ý áp dụng thu tăng và thu thêm bất kỳ khoản nào khác ngoài quy định. Mỗi khoản muốn thu tăng, thu thêm đều phải được thống nhất từ Ban hội đồng quản trị nhà trường .

 

Điều 3 : Chính sách miá»…n giảm học phí :

 1. Áp dụng giảm 10% với đối tượng người học thuộc Nhóm ưu tiên: Con Thương binh, Liệt sĩ... ;
 2. Áp dụng giảm 10% với đối tượng đăng ký ban đầu hình thức học Trực tuyến (Online và E-offline) ;
 3. Áp dụng giảm 40% vá»›i đối tượng đăng ký ban đầu theo hình thức Dá»± học trên lá»›p (E-Observer) ;
 4. Áp dụng giảm 40% /1 môn, mà điểm có sẵn từ trường khác chuyển đến trùng với môn có trong chương trình đào tạo. (Các môn học và Bảng điểm phải có dấu xác nhận và chương trình không tốt nghiệp quá 5 năm trở lại đây).

 

Điều 4 : Không áp dụng miá»…n giảm học phí :

 1. Không áp dụng miá»…n giảm đối tượng là dân tá»™c Kinh (Việt Nam) có há»™ khẩu vùng Sâu, miền Núi và xác nhận chính sách há»™ Nghèo ;
 2. Không áp dụng miá»…n giảm đối tượng học bán tập trung có Đơn nghỉ học không tập trung, có Đơn nghỉ dài hạn vì sức khỏe hoặc vì lý do khác ;
 3. Không áp dụng miá»…n giảm đối tượng đăng ký học chuyển tiếp sau 5 kỳ, để liên thông du học bậc học cao hÆ¡n hoặc có ý tá»± túc muốn chuyển tiếp đến học liên thông tại những trường khác ;
 4. Đối tượng có 2 chính sách miá»…n giảm trở lên thì sẽ được xét chọn 1 chính sách có giá trị miá»…n giảm tá»· lệ % cao nhất ; 
 5. Đối tượng phát sinh khác muốn: Học rút ngắn, học lại, chuyển từ trường khác đến v v... sẽ do Ban Giám hiệu phê duyệt.

 

Điều 5 : Hiệu lực thi hành :

 1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ;
 2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Nhà trường đề nghị các Phòng, Ban liên quan, Phụ huynh gia đình và Người học kịp thời phản ánh tới Ban quản lý để giải quyết./.

 

====================================================================

HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 (trích từ Giấy báo nhập học)

Kinh phí khi nhập học kỳ 1: Thống nhất thu tiền VNĐ theo tỷ giá VietcomBank vào ngày 29/7/2016 là: 01$= 22.330VNĐ

 

TT

Học phí kỳ 1 - nộp khi nhập học

Tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

Học phí

10.048.500Ä‘

-TS nhập học đúng lịch đợt 1 được giảm là: 2.000.000đ
-TS có Phiếu xét học bổng được giảm tiếp:  1.000.000Ä‘/kỳ1

 

*Khi nhập học, trường thu học phí bằng tiền đồng (VNĐ), các khoản 2,3,4 dưới đây có thể nộp ngay hoặc nộp vào tháng 11/2016

 

TT

Khoản Phụ phí-nộp vào th.11/2016

Tiền (VNĐ)

Ghi chú (Xem chi tiết trên mạng nhà trường)

2

Phí nhập Form kỳ đầu Diploma

1.674.750

(Kỳ 2,3,4,5 sẽ không nộp khoản này)

3

Phí Lưu trữ hồ sơ, công tác văn thư, An ninh, vệ sinh môi trường, nước uống...

   558.250

Nộp theo từng kỳ

4

Bảo hiểm Y tế, Thẻ từ SV gắn ATM…

./.

Sẽ báo khi vào học

*Ghi chú: Khi nhận được Giấy báo (gọi đợt 1) này. Thí sinh tham khảo ý kiến gia đình để quyết định nhập học đúng thời gian;

-Trường hợp giấy tờ chưa đầy đủ Ban tuyển sinh cho phép nộp sau. Nhưng ngày nhập học vẫn phải đến làm thủ tục theo đúng hẹn ;

-Trường hợp muốn nhập học muộn hoặc bảo lưu khóa sau. Thí sinh phải viết Đơn xin bảo lưu nhập học (nộp trực tiếp theo mẫu trên website);

-Thí sinh được phép chuyển sang ngành khác khi nhập muộn mà ngành của mình đã đủ chỉ tiêu hoặc khi nhà trường không tuyển đủ chỉ tiêu;
Liên hệ: Ban tuyển sinh- Trường VICEFO COLLEGE  (theo địa Ä‘iểm dÆ°á»›i chân trang web này) Tel: 04.22410579  -  0995677319  ./.Đã gần 10 năm nhà trường cam kết không có dịch vụ thu tăng và thu khác với người học ;
>> xem thêm Những điều Nói Không khi học tại Vicefo College

>>Xem Thủ tục nhập học gồm những giấy tờ gì? Tại đây

 

BẢN THAM KHẢO DỰ TÍNH CHI PHÍ CHO KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

ÁP DỤNG THÍ SINH NHẬP HỌC NĂM 2015

*Thí sinh chú ý: Năm 2016 vẫn áp dụng chính sách nhÆ° năm 2015, nhÆ°ng tá»· giá sẽ tính theo thời Ä‘iểm thông báo 

Năm 2015 tỷ giá vào ngày thông báo là 1USD=21.840đ. Nhưng năm nay tỷ giá là 1USD=22.330đ.

Cho nên các khoản thu dưới đây chỉ mang tính tham khảo và có độ dung sai về tiền VNĐ khi tỷ giá USD lên xuống.

I- Khoản học phí thu theo từng kỳ - (Áp dụng tỷ giá VietcomBank thông báo ngày 28/7/2015)

TT

Học phí

Thu (VNĐ)/1 Kỳ

Ghi chú

1

Học phí chương trình Diploma (5 kỳ )

9.828.000Ä‘

Hãy tính tỷ giá 450 x 21.840đ = 9.828.000 VNĐ

 

II-Các khoản phụ phí : Các khoản phụ phí dưới đây chưa phải nộp khi bắt đâu nhập học

Các khoản phí dưới đây sẽ có khoản chỉ nộp đầu kỳ hoặc cuối kỳ hoặc theo từng kỳ:

TT

Các khoản phụ phí

Thu (VNĐ)

Ghi chú

2

Phí nhập Form  

1.638.000Ä‘

-Nộp đầu kỳ của mỗi khóa học

3

Phí Lưu trữ hồ sơ, công tác văn thư, An ninh, vệ sinh môi trường, nước uống...

546.000Ä‘

-Nộp theo từng kỳ 1,2,3,4,5

4

Phí thực tập và Tốt nghiệp

Cuối kỳ

-Nộp kỳ cuối khóa học Diploma
-Nộp kỳ cuối khóa Chuyển tiếp

5

Phí thi lại, thi nâng điểm

   Phát sinh

-Nếu có phát sinh

6

Phí Phúc khảo (bài thi, kiểm tra)

     50.000Ä‘

Nếu có phát sinh

7

Các khoản thu xã hội khác #...

./.

Bảo hiểm, Làm thẻ từ SV kiêm ATM (nộp theo năm)

* Chú ý:

Học Kỳ 1 (nhập học) thu tại các Mục 1,2,3  ;  Từ học kỳ sau trở Ä‘i sẽ thu tại Mục 1,3 bằng tiền VNĐ (tính tá»· giá $ vào ngày thông báo từng đầu học kỳ theo Ngân hàng VietcomBank)

 

III-Thống kê các khoản phụ phí khác, không thuộc diện quy định thu (tham khảo):

 

TT

Các khoản phụ phí phát sinh #

Thu (VNĐ)/1 Kỳ

Ghi chú

1

Quỹ lớp, Quỹ đoàn....

10.000 – 50.000

Nộp hàng tháng cho lớp phó

2

Tiền Sách, Photo tài liệu...

Từ 150-250.000

Bình quân/1kỳ

3

Du lịch thăm quan dã ngoại

./.

Nếu có

4

Hoàn thành một số môn học cuối cùng

./.

Nếu trường đối tác yêu cầu ( thì người học phải học và kiểm tra tại trụ sở chính, chi nhánh hoặc hoàn thiện qua mạng.

5

Vé xe đạp, xe máy, xe buýt...

60.000/vé tháng xe buýt

Nếu tham gia giao thông

6

Phí học thêm tiếng Anh , Học lại...

./.

(dành cho đối tượng kiểm tra nhiều lần mà vẫn chưa đạt yêu cầu)

7

Ăn ở sinh hoạt tự túc (Tìm nhà trọ)

./.

Nếu người học là ngoại tỉnh (tùy vào mức chi tiêu từng sv)-Hiện tại KTX đang là 500.000đ/1 tháng

 

*Ghi chú: Nhà trường không thu tiền bằng ngoại tệ. Thí sinh và Phụ huynh khi nhập học đều quy đổi ra tiền VNĐ./.

===================o0o===================

Trang chủ | Giới thiệu | Hỏi đáp | Thư viện | ĐĂNG KÝ HỌC | Liên hệ | ENGLISH