Đang tải dữ liệu ...
- Ngày 29/02/2024

Hỗ trợ trực tuyến

Từ điển

  •  

Statistics

Tin tức chung
Modules Các Môn Học
09:09 AM 29/02/2024

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

MODULE - 01

MODULES-Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MODULES-Kỳ 2

Tuần

- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18

- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16

- Kinh tế Vi mô

12

- Kinh tế Vĩ Mô

12

- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- Tiếng Anh - Headway - Pre

18

- Kinh tế quốc tế  >>

18

- Nguyên lý kế toán

20

 

 

- Tin học word

16

 

 

 

 

MODULE - 03

MODULES-Kỳ 3

Tuần

MODULE - 04

MODULES-Kỳ 4

Tuần

- Marketing căn bản

15

- Nghiệp vụ Ngoại thương

16

- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM

16

- Tài chính -Ngân hàng <<+

18

- Quản trị nguồn nhân lực

15

- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- Tiếng Anh-Listening (chuyên gia)

16

- Quản trị học

12

- Quản trị Kinh doanh (1)

22

- Tin học Excel

16

- Tài chính doanh nghiệp

18

 

 

 

 

MODULE - 05

MODULES-Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

Kỳ – Thực tập

Tuần

- Quản trị hành chính văn phòng

16

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

- Tiếng Anh Market Leader

16

- Quản trị doanh nghiệp

16

- Tiếng Anh TOEIC 1

16

- Quản trị kinh doanh (2)

18

 

 

Ghi chú: Trường đối tác bảo lưu quyền thay đổi môn học và trật tự các môn sao cho phù hợp trong quá trình học.

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

 


MODULE - 01

MODULES-Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MODULES-Kỳ 2

Tuần


- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18


- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16


- Kinh tế Vi mô

12

- Kinh tế Vĩ Mô

12


- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- Tiếng Anh - Headway - Pre

18


- Kinh tế quốc tế

18

- Nguyên lý kế toán

20


 

 

- Tin học word

16


 

 

 

 


MODULE - 03

MODULES-Kỳ 3

Tuần

MODULE - 04

MODULES-Kỳ 4

Tuần


- Tài chính quốc tế

12

- Thanh toán Quốc tế

16


- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM

16


- Tài chính -Ngân hàng  <<+

18

- Tài chính doanh nghiệp

18


- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- Tiếng Anh-Listening (chuyên gia)

16


- Kế toán Tài chính 1

18

- Nghiệp vụ Ngân hàng 1

24


- Tin học Excel

16

- Kế toán Ngân hàng

24


-

 

 

 


MODULE - 05

MODULES-Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

Kỳ – Thực tập

Tuần


- Phân tích HĐ Tài chính

15

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo TT Tốt Nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 


- Tiếng Anh Market Leader

16


- Tín dụng Ngân hàng

24


- Tiếng Anh TOEIC 1

16


- Nghiệp vụ ngân hàng 2

24


 

 


Ghi chú: Trường đối tác bảo lưu quyền thay đổi môn học và trật tự các môn sao cho phù hợp trong quá trình học.

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

MODULE - 01

MODULES-Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MODULES-Kỳ 2

Tuần

- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18

- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16

- Kinh tế Vi mô

12

- Kinh tế Vĩ Mô

12

- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- Tiếng Anh - Headway - Pre

18

- Kinh tế quốc tế

18

- Nguyên lý kế toán

20

 

 

- Tin học word

16

 

 

 

 

MODULE - 03

MODULES-Kỳ 3

Tuần

MODULE - 04

MODULES-Kỳ 4

Tuần

- Kế toán HCSN

15

- Thanh toán Quốc tế

16

- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM

16

- Tài chính -Ngân hàng  <<+

18

- Tài chính doanh nghiệp

18

- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- Tiếng Anh-Listening (chuyên gia)

16

- Kế toán Tài chính 1

18

- Kế toán tài chính 2

18

- Tin học Excel

16

 

 

- Kế toán thÆ°Æ¡ng mại & dịch vụ  +>>

18

 

 

MODULE - 05

MODULES-Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

Kỳ – Thực tập

Tuần

- Kế toán thuế

16

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo TT Tốt Nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

- Tiếng Anh Market Leader

16

- Kế toán Công ty

16

- Tiếng Anh TOEIC 1

16

- Tổ chức Công tác Kế toán

16

 

 

Ghi chú: Trường đối tác bảo lưu quyền thay đổi môn học và trật tự các môn sao cho phù hợp trong quá trình học.

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA-GIAI ĐOẠN 1

CNTT - LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

 

Kỳ 1

Cơ sở dữ liệu và lập trình căn bản

Tuần

 

Kỳ 2

Lập trình & Phân tích NVPM (BA)

Tuần

- Cơ sở kỹ thuật lập trình C#

15

- Lập trình hướng đối tượng (OOP)

15

- Tiếng Anh

15

- Tiếng Anh

15

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

15

- Tin học đại cương 2 (excel)

15

- Pháp luật đại cương

15

- Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm

15

- Tin học đại cương

15

- Hệ thống cấu trúc dữ liệu căn bản 2

15

- Hệ thống cấu trúc dữ liệu căn bản 1

15

 

 

 

 

 

 

Kỳ 3- Lập trình .NET

Tuần

 

Kỳ 4-Quản trị mạng

Tuần

- Lập trình Windows Form .NET

15

- Quản trị hệ thống mạng máy tính

15

- Công nghệ web và ứng dụng(học HTML/HTML5/CSS3/Javascript/

JQuery)

15

- Kỹ thuật SEO (Search Engine Optimization)

15

- Tiếng Anh

15

- An ninh mạng

15

- Lập trình Web Form ASP.NET

15

- Thương mại điện tử

15

 

 

-Tiếng Anh

15

Kỳ 5- Lập trình Java

Tuần

 

Kỳ – Thực tập

Tuần

- Kỹ thuật lập trình Java

15

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

 

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

PR & TRUYỀN THÔNG (QUAN HỆ CÔNG CHÚNG)

 

MODULE - 01

MÔN HỌC Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MÔN HỌC Kỳ 2

Tuần

- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18

- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16

- Tâm lý học đại cương

15

- Nhập môn Quan hệ công chúng

15

- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- Tiếng Anh - Headway - Pre

16

- Kinh tế quốc tế  >>

18

- Cơ sở lý luận báo chí truyền thông

15

 

 

- Tin học word

16

MODULE - 03

MÔN HỌC Kỳ 3

Tuần

MODULE - 04

MÔN HỌC Kỳ 4

Tuần

- Marketing căn bản

15

- Quản lý Quan hệ công chúng 1

15

- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM

16

- Nghiên cứu marketing

10

-PR và quảng cáo

15

- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- Tiếng Anh-Listening (chuyên gia)

10

- Quản trị học

12

-Thương mại điện tử

15

- Tin học Excel

16

 

 

 

 

 

 

MODULE - 05

MÔN HỌC Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

 

 

- Quản trị Văn phòng và Marketing

15

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

- Tiếng Anh Market Leader

16

-Quản lý Quan hệ công chúng 2

15

- Tiếng Anh TOEIC 1

16

- Tổ chức sự kiện

15

 

 

 

 

Ghi chú: Trường đối tác bảo lưu quyền thay đổi môn học và trật tự các môn sao cho phù hợp trong quá trình học.

 

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

QUẢN TRỊ MARKETING

 

MODULE - 01

MÔN HỌC Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MÔN HỌC Kỳ 2

Tuần

- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18

- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16

- Kinh tế Vi mô

12

- Kinh tế Vĩ Mô

12

- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- Tiếng Anh - Headway - Pre

16

- Kinh tế quốc tế  >>

18

- Nguyên lý kế toán

20

 

 

- Tin học word

16

MODULE - 03

MÔN HỌC Kỳ 3

Tuần

MODULE - 04

MÔN HỌC Kỳ 4

Tuần

- Marketing căn bản

15

- Nghiệp vụ Ngoại thương

16

- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM

18

- Nghiên cứu marketing

10

- Marketing thương mại & dịch vụ

16

- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- Tiếng Anh-Listening (chuyên gia)

18

- Quản trị học

12

- Quản trị Kinh doanh (1)

22

- Tin học Excel

16

 

 

 

 

 

 

MODULE - 05

MÔN HỌC Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

Kỳ – Thực tập

 

- Quản trị Marketing

16

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

- Tiếng Anh Market Leader

16

- Quản trị doanh nghiệp

16

- Tiếng Anh TOEIC 1

16

- Quản trị kinh doanh (2)

18

 

 

 

 

Ghi chú: Trường đối tác bảo lưu quyền thay đổi môn học và trật tự các môn sao cho phù hợp trong quá trình học.

 

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA-GIAI ĐOẠN 1

QUẢN TRỊ DU LỊCH-KHÁCH SẠN

 

 

MODULE - 01

MODULES-Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MODULES-Kỳ 2

Tuần

- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18

- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16

- Kinh tế Vi mô

12

- Kinh tế Vĩ Mô

12

- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- Tiếng Anh - Headway - Pre

18

- Kinh tế quốc tế

18

- Nguyên lý kế toán

20

 

 

- Tin học word

16

 

 

 

 

 MODULE - 03

MODULES-Kỳ 3

Tuần

MODULE – 04

MODULES-Kỳ 4

Tuần

- Marketing căn bản

15

- Quản trị Du lịch (1)

16

- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM & Du lịch

16

- Tổng quan & Phân tích du lịch
Tourism Introduction and Analysis

16

- Nghiệp vụ Khách sạn

16

- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- Tiếng Anh-Listening (chuyên gia)

16

- Quản trị học

12

- Quản trị Kinh doanh (1)

22

- Tin học Excel

16

 

 

 

 

 

 

MODULE - 05

MODULES-Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

Kỳ – Thực tập

Tuần

- Quản trị hành chính văn phòng

16

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo TT Tốt Nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

- Tiếng Anh Market Leader

16

- Quản trị Du lịch (2)

16

- Tiếng Anh TOEIC 1

16

- Quản trị kinh doanh (2)

18

 

 

 

 

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

VĂN HÓA NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

 

 

MODULES-Kỳ 1

Tuần

 

MODULES-Kỳ 2

Tuần

Bảng chữ cái và Ngữ âm

10

Lịch sử và Địa lý Nhật Bản

10

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản 1

15

Tiếng Nhật giao tiếp nâng cao 2

15

Ngữ pháp và Từ vựng tiếng Nhật 1

15

Ngữ pháp và Từ vựng tiếng Nhật 2

15

Tiếng Nhật cơ sở 1

15

Tiếng Nhật cơ sở 2

15

 

 

 

 

MODULES-Kỳ 3

Tuần

 

MODULES-Kỳ 4

Tuần

Văn hóa Văn Minh Nhật Bản

10

Văn học Nhật Bản

10

Tiếng Nhật tổng hợp 1

15

Tiếng Nhật tổng hợp 2

15

Kỹ năng tiếng Nhật 1
(Nghe, nói, đọc, viết)

15

Kỹ năng tiếng Nhật 2
(Nghe, nói, đọc, viết)

15

Hán tự học tiếng Nhật

15

Tiếng Nhật chuyên ngành 1

15

 

 

 

 

MODULES-Kỳ 5

Tuần

 

Viết khóa luận

Tuần

Lý thuyết dịch

15

- Khóa luận tốt nghiệp

- Thi tốt nghiệp

4-8

Tiếng Nhật chuyên ngành 2 tiếp theo

15

Kỹ năng thực hành dịch

15

Luyện thi năng lực tiếng Nhật

10

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÃŒNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC TIẾNG ANH 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5 KỲ DIPLOMA

 

 

A-CƠ CẤU TỪNG KỲ HỌC

 

Mã

 Các môn học

Kỳ học

 

Tổng số giờ

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

MH 11

Tiếng Anh  học kỳ   -01

01

36

18

18

MH 12

Tiếng Anh   học kỳ  -02

02

36

18

18

MH 24

Tiếng Anh   học kỳ  -03

03

36

18

18

MH 25

Tiếng Anh   học kỳ  -04

04

36

18

18

MH 26

Tiếng Anh   học kỳ  -05

05

36

18

18

Tổng cộng

 

180

90

90

 

 

 B-GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HỌC

 

 

Kỳ học

TT

Giáo trình

Mô tả-Nội dung môn học

1

1

Programe-01 (Ngữ pháp 1)

Đây là quyển ngữ pháp áp dụng 6 thì , nhằm người học từ đầu tiếp thu kiến thức dễ dàng

2

New Headway-A
(Elementary)

Kết hợp với học ngữ pháp, đây là quyển học giao tiếp cơ bản nhất cho người mới học.

2

 

Programe-02 (Ngữ pháp 2)

Học tiếp đủ 12 thì trong tiếng Anh

3

New Headway-B
(Pre-Intermediate)

Tiếp tục nâng cao tiếng Anh giao tiếp

3

4

Business Basic
or Head For Business

Bắt đầu học viên được tiếp cận tiếng Anh chuyên ngành khối kinh tế . 2 quyển sách này phù hợp cho người đã nắm bắt hết ngữ pháp và có vốn tiếng anh vừa phải để bắt đầu vào học tiếng anh nghề.

5

New Headway-C
(Pre-Intermediate)

Tiếp tục nâng cao tiếng Anh giao tiếp. Đây là quyển có nhiều vốn từ vựng và dạng câu khó

4

6

Tiếng Anh thư tín thương mại

Đây là giáo trình của Đại học Hà Nội , giúp học viên tiếp cận với những thư tín trong giao dịch thương mại, ngoại thương, liên quan tới đối tác nước ngoài.

7

Listening (CHUYÊN GIA)

Đây là giáo trình nghe nói , giúp học viên có thể tiếp cận với kỹ năng nghe được tốt.

5

8

+TOEIC

+T.ANH chuyên ngành

Đây là môn học chủ yếu về lĩnh vực kinh tế học, phù hợp với học viên học nghề khối ngành Kinh tế, Tài chính...Học viên có thể tự chủ thi lấy chứng chỉ TOEIC để chuyển tiếp du học...

 

 

==========================================================

 

CÁC MÔN HỌC – GIAI ĐOẠN 2

KHÓA HỌC NGẮN HẠN NÂNG CAO

PROGRAM OF SUBJECTS OF ADVANCE COURSE

 

1- Major : Business Administration        : Quản trị kinh doanh

 

 

Program of international transition after Diploma

Chương trình liên thông chuyển tiếp sau hệ Diploma

No

Subjects - Các môn học

No

Subjects - Các môn học

1

Financial Statement Analysis

Phân tích hoạt động tài chính DN

6

Stategic Management

Quản trị chiến lược

2

Marketing management

Quản trị Marketing

7

Project Management

Quản lý dự án

3

International Business Management

Quản trị kinh doanh quốc tế

8

Stock Market

Thị trường chứng khoán

4

Electronic Commerce

Thương mại điện tử

9

Investment  Management

Quản lý đầu tư

5

English for Economic (TOEIC)

Tiếng Anh kinh tế thương mại (TOEIC)

 

10

Tiếng Anh chuyên ngành (ESP)

English for Special Purposes (ESP)

 

 

 
2- Major : Finance and Accounting        : Tài chính kế toán

 

 

Program of international transition after Diploma

Chương trình liên thông chuyển tiếp sau hệ Diploma

No

Subjects - Các môn học

No

Subjects - Các môn học

1

Financial statement analysis

Phân tích hoạt động tài chính DN

6

International Accounting

Kế toán quốc tế

2

Management Accounting

Kế toán Quản trị

7

Project Management

Quản lý dự án

3

Accounting Practice on Coputer

Kế toán thực hành trên máy

8

Stock Market

Thị trường chứng khoán

4

Auditing

Kiểm toán

9

Investment  Management

Quản lý đầu tư

5

English for Economic (TOEIC)

Tiếng Anh kinh tế thương mại (TOEIC)

 

10

Tiếng Anh chuyên ngành (ESP)

English for Special Purposes (ESP)

 

 

 

3- Major : Finance and Banking        : Tài chính Ngân hàng

 

 

Program of international transition after Diploma

Chương trình liên thông chuyển tiếp sau hệ Diploma

No

Subjects - Các môn học

No

Subjects - Các môn học

1

Management Accounting

Kế toán Quản trị

6

Investment  Management

Quản lý đầu tÆ°   

2

Bank  Management

Quản trị Ngân hàng

7

Project Management

Quản lý dự án

3

Stock Market

Thị trường chứng khoán 

8

Stock Business

Kinh doanh chứng khoán

4

Risk Management in Bank

Quản trị rủi ro trong Ngân hàng

9

Auditing

Kiểm toán

5

English for Economic (TOEIC)

Tiếng Anh kinh tế thương mại (TOEIC)

 

10

Tiếng Anh chuyên ngành (ESP)

English for Special Purposes (ESP)

 

Nhà trường đang xây dựng tiếp trang này...

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Hỏi đáp | Thư viện | ĐĂNG KÝ HỌC | Liên hệ | ENGLISH